Veljača 17, 2020

head

Priopćenje ZUV HGP - NE, inicijativi uvođenja novoga odličja Junaka Domovinskoga rata.

Ponedjeljak, 02 Travanj 2012 10:23

Na zajedničkoj sjednici Upravnog odbora Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i veterana specijalne policije održanoj u Zagrebu 16. veljače 2012. godine jednoglasno su prihvaćeni ovi zaključci:

1. Veterani hrvatskih gardijskih postrojbi i specijalne policije protive se inicijativi uvođenja novoga odličja Junaka Domovinskoga rata. Naime, u Republici Hrvatskoj već postoje odličja za junaštvo i
hrabrost u Domovinskom ratu i to Red kneza Domagoja i Red Nikole Šubića Zrinskog. A ukoliko postoje osobe koje su dobile navedena odličja, a ne zaslužuju ih trebaju im se oduzeti. Isto tako, osobe koje nisu dobile ta odličja, a zaslužili su ih u ratnim operacijama ta se nepravda lako može ispraviti dodjelom spomenutih odličja. Jer svi prijedlozi za spomenuta odličja morali su biti pismeno obrazložena o čemu mora postojati pisani trag . Novo odličje šesnaest godina nakon službenoga završetka Domovinskog rata ne bi se nikako moglo poistovjetiti s identitetom hrvatskoga branitelja, te bi potenciralo podjele i nejasne odnose između na primjer nositelja Reda kneza Domagoja i nositelja novoga odličja.

2. Kada je riječ o objavi Registra hrvatskih branitelja, Veterani hrvatskih gardijskih postrojbi i specijalne policije podržavaju tu inicijativu. Objava registra mora imati jasan cilj, mora biti
obavljena na zakonit način uz jamstva državnih institucija da će biti spriječena svaka moguća zlouporaba i manipulacija koja bi u nepovoljan pravni, sigurnosni i egzistencijalni položaj dovela
hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Ove udruge suglasne su da se iz registra objavi ime, prezime, vrijeme sudjelovanja i postrojba, a protive se objavi ratnoga puta branitelja.
Isto tako mora vrlo precizno biti regulirano kome su dostupni podatci iz registra. A svatko tko koristi te podatke mora biti identificiran. Podržati ćemo inicijativu za objavom ostalih registara potencijalno
zanimljivih hrvatskoj javnosti i to pod istim uvjetima.

3. Veterani hrvatskih gardijskih postrojbi i specijalne policije protive se mogućnosti da se povuče tužba za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu protiv Srbije. Naime, rat u Republici Hrvatskoj prouzročen je agresijom Srbije što je uzrokovalo mnoga stradanja, patnje i razaranja u Republici Hrvatskoj. Stoga bi minimum naših zahtjeva prema Srbiji i civilizacijska razina trebalo biti vraćanje opljačkanih umjetnina, dostava podataka o našim nestalim državljanima i njihovo pravo na dostojan pokop, te osuda ratnih zločinaca. Sve navedeno trebalo bi biti postignuće društava koja žele biti dio europskog civilizacijskog kruga i integracija u 21. stoljeću, a nikako razlog za odustajanje od naše tužbe. Čin agresije na Republiku Hrvatsku mora biti sankcioniran jer agresija predstavlja najteži oblik kršenja međunarodnog humanitarnog prava i ako ostane nekažnjena ostavlja krivu poruku mladim generacijama koje bi mogle u budućnosti pokrenuti novu agresiju.

4. Veterani hrvatskih gardijskih postrojbi i specijalne policije nedopustivim i neprihvatljivim drže bilo koji oblik nadležnosti srpskih pravosudnih tijela za događaje bilo koje vrste na teritoriju suverene Republike Hrvatske. No to nije isključivo problem hrvatskih branitelja koji su stalno u poziciji dokazivanja svoje nevinosti nego prije svega državni problem jer su branitelji ratovali u obrambenom sustava Republike Hrvatske i nisu vodili svoj privatni rat. Nadalje držimo da institucije države trebaju sukladno svojim ustavnim obvezama štititi suverenitet i neovisnost Republike Hrvatske i prava njezinih branitelja jer je očigledno da je Srbija proglašavajući se nadležnom za događaje u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata počinila novu - ovoga puta pravnu agresiju.

5. Sa zajedničkim zaključcima Veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i Specijalne policije upoznat ćemo sve mjerodavne institucije Republike Hrvatske i udruge proistekle iz Domovinskog rata.

U Zagrebu, 16. veljače 2012. godine

Predsjednici ZUV HGP I UV SP
Ivica Tolić i Josip Klemm