Lipanj 14, 2024

Head

Dani otvorenih vrata udruge

Ponedjeljak, 27 Svibanj 2024 13:18

Obavještavamo sve zainteresirane građane da će u sklopu Dana otvorenih vrata 06. i 07. lipnja u vremenu od 11:00 – 13:00 sati vrata naše udruge biti otvorena za javnost s ciljem informiranja javnosti o radu udruge u lokalnoj i široj zajednici, te ćemo upoznati javnost s našim dosadašnjim radom i aktivnostima kao i o budućim planovima. Organiziranjem ove manifestacije Ured za udruge želi povećati vidljivost djelovanja udruga, posebno onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, te poboljšati percepciju udruga u javnosti.

Zatvori