Prosinac 03, 2022

Head

Video - U Vinkovcima održan strukturirani dijalog u okviru projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije - smjernice za budućnost”

Utorak, 21 Prosinac 2021 20:18

U ponedjeljak 20. prosinca 2021. godine, u “Vili Lenije” u Vinkovcima, održan je strukturirani dijalog na temu „Psihosocijalni status branitelja i njihovih obitelji - mogućnost za uspješniju inkluziju “, u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost ovoga projekta je 3.590.775,69 kn, a razdoblje provedbe je od 28. listopada 2020. godine do 28. listopada 2023. godine. Shodno propisanim epidemiološkim mjerama, broj sudionika na dijalogu nije prelazio 50, a među njima su se, uz pripadnike ciljane skupine, nalazili predstavnici profitnog i neprofitnog sektora, resornih ministarstava i institucija među kojima su bili i dr. Špiro Janović iz ministarstva branitelja i zamjenik gradonačelnika grada Vinkovaca Josip Romić.

Nakon pozdravnog govora predsjednika UV5GBR “Sokolovi” Zorana Marunčeka, nazočnima se obratila voditeljica projekta Ida Šoštarić, koja je prisutnima predstavila projekt te rezultate ispitivanja javnog mijenja na temu „Psihosocijalni status hrvatskih branitelja i njihovih obitelji“, u sklopu kojeg je ispitano 1500 ispitanika iz 6 županija. Kao zaključak provedenog istraživanja predlažu se sljedeće mogućnosti za uspješnu inkluziju:

 1. RAZVOJ CENTARA ZA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE POMOĆI HRVATSKIM BRANITELJIMA I NJIHOVIM OBITELJIMA
 • Naglasak staviti ne samo na hrvatske branitelje, već i na članove njihovih obitelji koji nemaju podršku, a pate od posljedica sekundarnog PTSP-a (osobito djeca hrvatskih branitelja)
 • Reguliranje rada braniteljskih udruga i financiranje sa dostatnim sredstvima za rad i aktivnosti koje koriste hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima 
 • Usmjeriti se na pružanje pomoći te zapošljavati stručnjake koji imaju znanja i vještine za adekvatno pružanje psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima
 • Omogućavanje psihoterapijskih tretmana hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji - organiziranje grupnih, individualnih i obiteljskih terapija
 1. SMANJITI STIGMATIZACIJU U POPULACIJI VEZANU UZ OBOLJENJE OD PTSP-a I HRVATSKE BRANITELJE
 • Smanjivanjem predrasuda o hrvatskim braniteljima – educirati javnost o stavovima, predrasudama i stereotipima te o načinima smanjivanja predrasuda: 

         - Preuzimanje perspektive druge osobe – potiče nas da doživimo i zamislimo emocije koje doživljavaju mete predrasuda (u ovom slučaju hrvatski branitelji).

         - Proces rekategorizacije – razmišljanje o  osobnim karakteristikama koje su nam zajedničke s osobom o kojoj potencijalno imamo određene predrasude ili stereotipe. 

         - Proces dekategorizacije - naglašavanje individualnosti pojedinca nad njegovom pripadnosti određenoj grupi (upoznavanje pojedinca kao osobe, a ne kao pripadnika određenoj grupi – grupi hrvatskih branitelja).

         - Stjecanje informacija, tj. učenje i upoznavanje s objektom predrasuda – zbog nedostatka znanja ljudi donose pogrešne zaključke i popunjavaju određene rupe u svom znanju informacijama koje nisu provjerene što doprinosu razvoju predrasuda. 

 • Smanjivanjem predrasuda dolazi i do veće socijalne podrške hrvatskih branitelja koja se smatra osobito važnom u psihosocijalnom osnaživanju branitelja.
 • Smanjenju društvene stigme mogu pomoći i mediji prikazivanjem hrvatskih branitelja realnim, objektivnim informacijama, a ne šireći dezinformacije (kako smatra većina sudionika u istraživanju) koje pridonose razvoju stereotipa. 
 1. POTICATI RESOCIJALIZACIJU HRVATSKIH BRANITELJA
 • Uključivati hrvatske branitelje u različite društvene aktivnosti uže i šire zajednice kako bi se osjećali korisnima u društvu – poticati ih na druženja, volontiranja.

Organizator ovog strukturiranog dijaloga je nositelj projekta - Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, u suradnji s partnerskom organizacijom Udrugom veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi“. Na strukturiranom dijalogu su sudjelovali brojni izlagači među kojima i djelatnici „Doma zdravlja Vukovar“ psiholog Domagoj Matanović, dr.med.dent. Gvozdanović Zvonimir,  mag.med.techn. Stjepanović Ahnetka koji su nazočne upoznali sa psihološkim tretmanima pomoći braniteljima, zatim s programom sistematskih stomatoloških pregleda i zaštita oralnog zdravlja hrvatskih branitelja i njihovih obitelji te s volontiranjem branitelja i modelom njihove reintegracije u društvo. Zatim djelatnici Instituta “Ivo Pilar” dr.sc. Ivana Bendra i dr.sc. Dražen Živić koji su govorili o znanstvenim istraživanjima koje provode zadnjih 15 mjeseci po pitanju obitelji branitelja i analize demografskih i psiho-socijalnih aspekata, voditelja istraživanja dr.sc. Dražena Živića. Nazočnima su izložili koji je cilj istraživanja - istražiti pojavu sekundarne traumatizacije djece hrvatskih branitelja - na primjeru braniteljske populacije u Vukovarsko-srijemskoj županiji te istražiti demografska obilježja stradanja djece u Domovinskom ratu na primjeru Vukovarsko-srijemske županije. Rezultati će biti dostupni sljedeće godine, a temeljem istih izradit će se i znanstveni članak.

Na kraju strukturiranog dijaloga nazočnima se obratio Savjetnik tematske mreže za zdravstvo mag.med.techn. Stanko Šincek, predstavio je prijedloge smjernica vezanih uz zdravstvenu skrb te se prikazao videozapis savjetnika tematske mreže za društveno poduzetništvo mag.oec. Alena Halilovića.

Foto by: Jozo Čavar

Vidljivost Sokolovi

Zatvori