Listopad 16, 2021

Head

Neuro trening i biomehanika pokreta

Četvrtak, 16 Rujan 2021 12:02

Dana 11. rujna 2021. godine (subota) Udruga RAST u suradnji s Udrugom veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi“, u prostorijama udruge, u sklopu projekta „Neuro trening i biomehanika pokreta“ pružili su korisnicima usluge psihosocijalne pomoći te usluge zdravstvene skrbi. Usluge zdravstvene skrbi obuhvatile su u prvom koraku ispunjavanje zdravstvenog upitnika s ciljem individualne anamneze od strane zaposlenih stručnjaka. S posebnom opremom je nakon toga provedena biomehanička analiza pokreta. Na temelju rezultata analize korisnici će dobiti individualiziran program vježbi te će se dogovoriti daljnja dinamika rada.

Od strane zaposlene psihologinje predstavljeni su psihološko edukativni materijali u obliku prezentacije pod nazivom „Kako se nositi s anksioznošću.“ Korisnici su također imali mogućnost putem prezentacije saznati više o samom projektu „Neuro trening i biomehanika pokreta“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog Fonda.

Ntb Pokreta 2021 1

Zatvori